Regulamin Serwisu

Serwisu internetowego klubu sportowego Chruślice Nowy Sącz

1. Informacje ogólne.

Internetowy serwis klubu Chruślice –  znajduje się pod adresem chruslice.info (wraz z jego podstronami oraz forum klubowym),  i jest to jedyny oficjalny serwis naszego klubu.

Użytkownicy serwisu – osoby przeglądające, komentujące artykuły, oraz piszące wypowiedzi na forum klubowym.

Administracja serwisu – odpowiada za wszelkie informacje (wpisy, artykuły)  umieszczone w serwisie.

Moderatorzy – osoby odpowiedzialne za utrzymywanie ładu i porządku w serwisie jak i forum.

Redaktorzy – osoby odpowiedzialne za umieszczanie informacji na stronie klubowej.

Administratorzy i moderatorzy – podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe wypowiedzi jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości w jednej chwili na forum klubowym jak i wszystkich komentarzy,które są wypowiedziami ich właścicieli (użytkowników, odwiedzających nasz serwis).Wszystkie opinie umieszczane jako informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Jeśli jakiś komentarz/artykuł jest dla ciebie obraźliwy/łamie prawo poinformuj moderatorów o tym fakcie poprzez kschruslice.info/kontakt lub pod adresem ,

2. Zasady korzystania ze strony

2.1. Użytkownik podając informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane i informacje są prawdziwe. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne i ogólnodostępne, jedynie niektóre działy forum są przeznaczone tylko dla wybranej grupy osób (takich jak zawodnicy, trenerzy itp.).

2.2. Umieszczając wypowiedz na forum klubowym lub komentarz  w naszym serwisie, wypowiedź ta jest wyrażeniem poglądu i opinii twojego autorstwa  i to sam ponosisz konsekwencje i odpowiedzialność za tą treść.Wszystkich Użytkowników obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

2.3. Zgadzasz się nie pisać żadnych wypowiedzi, obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby,oraz  innych treści, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników, w wyjątkowych przypadkach wraz z powiadomieniem odpowiednich władz. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a. Przyczyniają się do łamania praw autorskich, (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b. Zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c. Obrażają osoby publiczne (art. 23 K.C.),
d. Obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 K.C. oraz art. 194 – 196 K.K.),
e. Propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami),
f. Propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g. Zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 K.C.),
h. zawierają treści pornograficzne.

Zabrania się wszelkich przejawów „floodowania” oraz internetowego „trollingu”, oraz bezsensownego „zaśmiecania” serwisu lub forum bezsensownymi wypowiedziami lub komentarzami.

2.4. Użytkownik powinien podczas dodawania informacji pilnować czystości języka, i zasady poprawnej polszczyzny jakiej używa .

2.4.1. W przypadku gdy użytkownik umieszcza wszelkiego rodzaju materiały graficzne (zdjęcia, wideo, audio) musi być ich autorem, dopuszczamy możliwość udostępnienia przez osoby trzecie materiałów graficznych, lecz powinny być one jasno określone najlepiej podpisem kto jest ich właścicielem, właścicielowi w tym przypadku przysługuje prawo do odmówienia udostępnienia materiałów oraz ich usunięcia z naszego serwisu, poprzez kontakt z użytkownikiem który takowy materiał udostępnił, lub z obsługa serwisu  kschruslice.info/kontakt lub pod adresem ,

3. Warunki rejestracji

3.1. Aby wspomóc działania serwisu rejestrowane są adresy IP autorów. Skrypty serwisu wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies  (tzw. ciasteczka) nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu.

3.2. Dodawanie informacji w serwisie, komentarzy nie wymaga rejestracji, wpisy w shoutboxie, oraz na forum (za wyjątkiem wybranych działów) zarezerwowane jest dla zarejestrowanych Użytkowników.

3.3. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od klubu Chruślice Nowy Sącz na podane przez siebie adres elektroniczny podany podczas rejestracji na stronie.

3.4. Adresy e-mail podawane podczas rejestracji są wykorzystywane jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz odzyskania zapomnianego hasła. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim. Administrator i moderatorzy dążą do jak najlepszego zabezpieczenia wszelkich danych zamieszczonych w serwisie, jednakże nie będą obarczeni odpowiedzialnością za wszelkiego rodzaju włamania, prowadzące do pozyskania tych danych.

3.5. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze swego konta. W tym celu należy z wysłać wiadomość e-mail na adres lub koniecznie z adresu e-mail podanego przy rejestracji, podając w temacie „Rezygnacja z konta o nazwie xxxxx( gdzie w miejsce xxxxx, a w treści nazwę konta oraz dane podane podczas rejestracji).

3.5. Przyjmujesz do wiadomości, że administracja tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba, lub stanowi to naruszenie jakichkolwiek praw lub własności intelektualnej.

4. Reklama w serwisie

4.1. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody administratorów są natychmiastowo usuwane, jeśli jest to robione nagminnie ”nagradzane” ostrzeżeniem a w szczególności BAN-em takiego użytkownika.

4.1.1. W podpisie pod postem  na forum, dozwolone są linki,wklejki,buttony, lecz nie więcej niż 4 linie tekstu lub grafika o łącznych wymiarach nie przekraczającej 450 x 150 (szerokość x wysokość wyrażona w pikselach). I nie może zawierać treści łamiących prawo, nie może również nakłaniać do zarobkowego tzw „klikania” na baner reklamowy. Administracja może w wyjątkowych przypadkach usunąć lub zmodyfikować treść podpisu/grafiki – informując o tym fakcie jego właściciela.

4.2. Linki do stron o charakterze reklamowym umieszczamy tylko i wyłącznie w odpowiednim do tego dziale na stronie głównej (zamieszcza administrator lub redaktor na ewentualna prośbę użytkownika ) lub forum, poprzez użytkowników. Nie stosowanie się do tego punktu grozi upomnieniem lub jeśli użytkownik nagminnie łamie regulamin BAN-em i usunięciem konta.

5. Shoutbox

5.1. Rozmowa na shoutboxie jest moderowana i administracja ma prawo do usunięcia postu łamiącego niniejszy regulamin oraz decydowania o tym która wypowiedź zostanie wyświetlona na stronie www.kschruslice.info.

5.2. Umieszczona wypowiedz w shoutbox ‚ie w naszym serwisie, jest to wypowiedź wyrażająca pogląd i opinię twojego autorstwa  i to sam ponosisz konsekwencje i odpowiedzialność za tą treść.Wszystkich Użytkowników obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

5.3. Zgadzasz się nie pisać żadnych wypowiedzi, obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby, oraz  innych treści, które mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W wyjątkowych przypadkach może nastąpić  powiadomienie odpowiednich władz. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a. Przyczyniają się do łamania praw autorskich, (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b. Zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c. Obrażają osoby publiczne (art. 23 K.C.),
d. Obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 K.C. oraz art. 194 – 196 K.K.),
e. Propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami),
f. Propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g. Zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 K.C.),
h. zawierają treści pornograficzne.

Zabrania się wszelkich przejawów „floodowania” oraz internetowego „trollingu”, oraz bezsensownego „zaśmiecania” shoutbox’a wypowiedziami lub komentarzami.

5.4. Użytkownik powinien podczas dodawania informacji pilnować czystości języka, i zasady poprawnej polszczyzny jakiej używa .

5.5. Zabrania się obrażania zawodników, kibiców, oraz sympatyków Klubu Sportowego KS Chruślice.

5.6. Wszelkie sugestie na temat funkcjonowania strony www.kschruslice.info oraz wszystkich jej subdomen prosimy kierować do obsługi serwisu  kschruslice.info/kontakt lub pod adresem , . Informacje pojawiające się w shoutbox’ie będą usuwane.

6. Postanowienia końcowe

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:

– Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika.
– Za problemy w funkcjonowaniu strony, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie była wstanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec.
– Niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie ze strony przez Użytkowników.
– Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji mogących być uznane za poufne .
– Opinie zawarte w postach na forum w shoutbox’ie oraz komentarzach nie są opiniami klubu Chruślice, administracja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

UWAGA !

Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem strony www.kschruslice.info może podejmować tylko i wyłącznie Administracja serwisu.

Podsumowanie

Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

r.2.0.2
ostatnia aktualizacja dnia 18 października 2010 r.

|